Serbian Journal of Sports Sciences

Platforma: Magma CMS, Magma Science
Tehnologija: PHP, MySQL, Ajax, Javascript, HTML, CSS
Adresa: www.sjss-sportsacademy.edu.rs

Osnovne karakteristike:

Softver za podršku poslovanju naučnog časopisa, realizovan kao web sajt na engleskom jeziku. Osnova sistema je Magma CMS u koji su integrisani Magma Science, kao i moduli za napredni menadžment korisničkih naloga, naučnih radova, recenzija, recenzenata, uredničkih odbora, tekstova, poslovnih partnera i dokumenata.

Za više detalja o softveru za upravljanje naučnim časopisom, pogledajte naš Magma Science.
journal management system