Softver za fitnes klub

Platforma: PHP
Tehnologija: PHP, Ajax, Javascript, HTML
Potrebno predznanje za održavanje: Nikakvo.

Osnovne karakteristike:

Jednostavan program za evidenciju članova sportskog kluba. Filtriranje članova po polu, ubacivanje slika, integracija sa web kamerom, ekstrakcija mail adresa. Ostavljena je mogućnost dodavanja novih opcija prema želji naručioca.

Ukoliko tražite napredno rešenje za menadžment sportskog kluba, pogledajte naš Lični karton igrača.


sports club software