Aleksandar Sedmak

Platforma: Magma Simple CMS
Tehnologija: PHP, Javascript, HTML, CSS
Godina: 2008-2010.

Osnovne karakteristike:

Dvojezičan (srpski, engleski), neograničen broj stranica, automatsko formiranje glavnog menija, administracioni panel, menadžment dokumenata, brojač poseta.


aleksandar sedmak
Tagovi

lični web sajt, web dizajn