COST konferencija u Beogradu, web sajt

Platforma: Magma Simple CMS
Tehnologija: HTML, CSS

Osnovne karakteristike:

Jednostavan html web sajt na engleskom jeziku izrađen pomoću Magma Simple CMS-a prema specifikaciji naručioca posla. Završen sajt je iz CMS-a prebačen u HTML format i tako isporučen.

COST