Letnja škola mehanike loma

Platforma: Magma Simple CMS
Tehnologija: PHP, MySQL, HTML, CSS
Vreme instalacije: 5 minuta
Potrebno predznanje za održavanje: Minimalno ili nikakvo.

Osnovne karakteristike:

Dvojezičan (srpski, engleski), neograničen broj stranica, automatsko formiranje glavnog menija, administracioni panel, menadžment dokumenata, samostalno podešavanje strukture stranica i ostalih parametara, automatsko kreiranje podstranica, brojač poseta.

Naručilac posla je odredio osobu bez prethodnog iskustva u radu sa CMS sistemima, koju smo posle jednočasovne obuke osposobili da samostalno kreira strukturu sajta, da ubacuje slike i dokumenta, i da unosi/menja sadžaj stranica.ifmass10