Teretana

Sportski i poslovni adresar

Platforma: Magma Simple CMS
Tehnologija: PHP, MySQL, Javascript, HTML, CSS
Potrebno predznanje za održavanje: Nikakvo.

Osnovne karakteristike:

Višejezični web sajt na srpskom, hrvatskom, slovenačkom i makedonskom jeziku. Registar - spisak sportskih klubova, kompanija, preduzetnika i sportskih objekata na teritoriji bivše Jugoslavije.

Web sajt je tehnički rešen kao konzola Fitnes vodič portala. Svi uneti podaci su automatski dostupni na www.fitnessvodic.com i obrnuto.

teretana naslovna