Magma softverski paketi

Integrisana softverska rešenja

  • Magma CMS


    Moćna platforma za izradu web sajtova, web portala, web aplikacija i poslovno informacionih sistema.

  • Magma Ads


    Softver za oglasne portale

  • Magma Shop


    Softver za online prodavnice.