Magma Matchmaker

Magma Matchmaker je web aplikacija za online traženje, upoznavanje i uparivanje firmi, potencijalnih poslovnih partnera ili kooperanata, radne snaga, volontera itd. po raznim kriterijumima.

Softver je pre svega namenjen firmama koje se bave B2B matchmakingom, centrima za razvoj karijere, relej centrima, studentskim službama, agencijama za ljudske resurse, agencijama za zapošljavanje i drugima koji obavljaju poslove spajanja po složenim kriterijumima na relaciji firma-firma, firma-osoba i osoba-osoba.

Kako softver funkcioniše

Softver funkcioniše kao web portal na kome svaki korisnik ima pravo, pod određenim uslovima, da kreira svoj korisnički nalog u kome će pored osnovnih podataka popuniti relevantne obrasce i ubaciti dokumenta o svojim projektima, aktivnostima, obrazovanju, interesovanjima, polju delovanja, resursima itd, shodno tome da li je u poziciji da nudi ili traži saradnju.

Korisnici kreiraju, uslovno rečeno, oglase u kojima detaljno definišu potrebne uslove koje potencijalni partner / kooperant / zaposleni / itd mora da zadovolji.

Sistem automatski vrši uparivanje na osnovu unetih parametara, a rezultati pretrage se zainteresovanim stranama mogu automatski proslediti ili će to izvršiti vlasnici web portala kao posrednik u spajanju.