Upravljanje projektima

Magma Project Manager je realizovan kao web portal koji omogućava brz i jednostavan pregled strukture, stanja, troškova, dokumenata i drugih podataka neophodnih za uspešnu realizaciju projekta.

Osnovne karakteristikePomoću našeg softvera je moguće sa lakoćom simultano upravljati većim brojem projekata, a može mu se pristupiti sa bilo kog računara ili mobilnog uređaja sa internet vezom.

Za svaki projekat je moguće definisati:

  • Rukovodioca
  • Projektni tim
  • Opšte podatke (početak, kraj, status, budžeti)
  • Strukturu
    • Faze
    • Aktivnosti
    • Ključne tačke (engl. milestones)


Moguće je precizno definisati pravo pristupa članovima projektnog tima. Tokom svake faze projekta je moguće voditi evidenciju o:

  • Budžetu
  • Troškovima
  • Prihodima
  • Radnim zadacima
  • Ciljevima
  • Postignutim rezultatima


Projekti po potrebi mogu biti grupisani u kategorije čiji spisak i redosled administratori samostalno određuju.

Kome je ovaj softver namenjen?Softver je idealan za firme i organizacije u različitim granama industrije koje se bave upravljanjem projektima, ili čije se organizacione jedinice nalaze na različitim lokacijama. To su pre svega firme u građevinskoj, automobilskoj i prehrambenoj industriji, kao i fakulteti i ostale istraživačke organizacije gde se zahteva precizna koordinacija aktivnosti u radu sa većim brojem ljudi koji se nalaze na različitim lokacijama.